biografie

Gerwin van der Plaats (1977)

kwam   al   vroeg   bij   de   regelmatige   kerkgang   onder   de   indruk   van   het   meest veelzijdige   instrument:   het   kerkorgel.   Zijn   vader   herkende   mogelijkheden   en bracht   hem   op   zeer   jeugdige   leeftijd   de   basisbeginselen   van   het   notenschrift bij,   al   werd   Gerwin’s   aandacht   ook   wel   eens   afgeleid   door   ander   ‘speelgoed’; elektrische treintjes bijvoorbeeld... Toch   heeft   de   verdeelde   aandacht   zijn   muzikale   ontwikkeling   bepaald   niet vertraagd.    Al    op    9-jarige    leeftijd    begeleidde    Gerwin    met    een    heuse aanstelling   de   kerkdiensten   van   de   Gereformeerde   Kerk   (vrijgemaakt)   te Nieuwegein op het tweeklaviers orgel van de Dorpskerk te Jutphaas. Gerwin’s   talenten   werden   verder   ontwikkeld   bij   Jaap   Zwart   Sr.   en   Herman van    Vliet,    terwijl    hij    intussen    de    gemeentezang    op    het    orgel    van    de Opstandingskerk     (GKv)     te     Utrecht     Noord-West     ging     begeleiden.     Met buitengewone   belangstelling   volgde   hij   de   optredens   van   Grote   Namen   op   de orgelbanken.   Kunstenaars   en   idolen   van   het   formaat   Piet   van   Egmond   en Klaas   Jan   Mulder,   over   wie   hij   een   enorm   documentatiearchief   aanlegde. Later    kreeg    hij    les    van    Harry    Hamer    en    Geert    Bierling,    volgde    een muziektheorieopleiding,   koordirectielessen   en   pianolessen   bij   Loes   Egberts en   bij   Herman   Riphagen.   Aan   het   Fontys   Conservatorium   te   Tilburg   waren zijn   docenten   Geert   Bierling   met   het   hoofdvak   orgel   en   Henco   de   Berg   voor improvisatie.   Gerwin   van   der   Plaats   is   nu   als   vaste   organist   verbonden   aan   de Driestwegkerk (PKN) te Nunspeet en de Hoeksteen (PKN) te IJsselmuiden. De    musicus    beleeft    van    tijd    tot    tijd    veel    plezier    aan    het    bespelen    van theaterorgels;   zeer   gecompliceerde   instrumenten   waarvan   hij   de   ontelbare registratiemogelijkheden    intensief    uitbuit.    Deze    ‘andere    liefde’    voor    een helaas    uitstervende    soort    brengt    hij    graag    tot    uitdrukking    in    bijzondere concerten. Als begeleider op orgel en piano treedt Gerwin regelmatig op bij uitvoeringen van    koren    en    muziekgroepen.    Hij    is    nu    als    dirigent    verbonden    aan    het Interkerkelijk    koor    Immanuël    te    Harskamp,    het    Christelijk    Gereformeerd kerkkoor   Zingend   Getuigen,    het   kleinkoor   Musica   Religiosa    en   -als   opvolger van   de   door   hem   zeer   bewonderde   Klaas   Jan   Mulder-   van   het   Christelijk Kamper   Mannenkoor   Door   Eendracht   Verbonden,   alle   te   Kampen. Tevens   is   hij dirigent van het Urker Mannenkwartet . Als   vaste   begeleider   is   hij   verbonden   aan   het   Hervormd   Kerkkoor    te   Kampen, het   Interkerkelijk   kerkkoor    te   Dronten,   beide   o.l.v.   Harry   Hamer   en   aan   de maandelijkse   diensten   van   Zingend   naar   de   Zondag    in   de   Poststraatkerk   te Stadskanaal en de Welkomstdiensten in de Jozefkerk te Assen. Concertreizen    werden    gemaakt    naar    België,    Duitsland,    Groot-Brittannië, Frankrijk,    Hongarije    en    Oostenrijk,    Roemenie    en    Polen.    Gerwin    was verschillende   malen   te   beluisteren   op   de   radio   en   werkte   ook   mee   aan diverse radio- en cd-opnamen. Tot slot is Gerwin als editor werkzaam voor STH-records uit Barendrecht
© Gerwin van der Plaats - 2014