Contact

Gerwin van der Plaats, musicus

Ganzebloem 15 8265 MT Kampen info@gerwinvanderplaats.nl mob: +31 6 46 13 44 33 rek.nr. NL40RABO 038.47.55.461 Met dank aan: Gert Beekman, bijdrage in “anderen over...” en verslagen Kasper Haar, bijdrage geschiedenis orgel Kampen Harry Hamer, bijdrage in “anderen over...” Gerrit Krul, bijdrage in “anderen over...” Jan Zwanepol †, bijdrage in “anderen over...”
© Gerwin van der Plaats - 2014

Fotoverantwoording:

Bert Brink, Anton Dommerholt, Frits Felix, Kasper Haar, Wilfred Hamelink, Gerrit Koopman, Gerwin van der Plaats, Harry Rietman, Freddy Schinkel, Henk Timmerman, Freddy Schinkel en Rijk Verweij. En allen die niet genoemd zijn............