D.E.V. - Kampen

Het    Christelijk    Kamper    Mannenkoor D.E.V.     werd     op     2     januari     1917 opgericht      en      is      vooral      bekend geworden         dankzij         de         vele geluidsdragers   en   de   combinatie   met dirigent    Klaas    Jan    Mulder    die    maar liefst   48   jaar   als   dirigent   aan   dit   koor verbonden   was.   Momenteel   is   het   koor 95 jaar jong en telt bijna 120 leden.

Koren

Sinds   1995   is   Gerwin   werkzaam   bij   verschillende   koren.   Hij   kreeg   koordirectielessen   van   een   aantal   dirigenten.   Naast   de   huidige   koren waaraan   Gerwin   is   verbonden,   was   hij   dirigent   van   het   Chr.   gemengd   koor   "De   Roepstem"   uit   Nunspeet,   Chr.   Streek-koor   Otterlo,   Chr. Gemengd.   koor   "Cantate   Deo"   te   Heerde,   Gem.   Zangver.   “Hosanna”   te   Wilsum,   Kinderkoor   "Mattanjah"   uit   Oldebroek   en   het   kinderkoor "Klein   Gloria"   uit   Voorthuizen.   Voor   Gerwin   van   der   Plaats   is   het   werken   met   zoveel   verschillende   mensen   met   een   grote   diversiteit   aan stemmen binnen een koor, een enorme uitdaging. 'Zingen   is   de   meest   directe   manier   van   muziek   maken.   In   de   voorbereiding   voor   een   concert   is   het   alsof   je   werkt   aan   een gebouw.   Langzaam   zie   je   het   steeds   meer   vorm   krijgen.   Tenslotte   hoop   je   dat   het   in   de   muzikale   uitvoering   de   harten   zal raken en zal leiden tot het groot maken van God. Dat zie ik als de mooiste kant van mijn vak!'

Immanuel - Harskamp

Het    Interkerkelijk    koor    “Immanuel” ontstond        uit        het        Christelijk Streekkoor   Otterlo.   In   de   vijf   jaar   dat het   koor   bestaat   groeide   het   uit   van 16   tot   bijna   60   leden.   In   de   zomer   van 2012   nam   het   koor   haar   eerste   cd   “in Gods    hand”    op    t.g.v.    het    vijf    jarig bestaan.

Musica Religiosa - Kampen

Ontstaan   uit   een   gelegenheidskoor   na advies    van    een    platenproducent    om verder        te        gaan        met        deze samenstelling.     Inmiddels     zong     het koor   in   binnen-   en   buitenland,   maakte een      cd      en      zong      enkele      grote koorwerken     waaronder     “Olivet     to Calvary” van John Henry Maunder.

Urker Mannenkwartet

Het      in      2010      opgerichte      Urker mannenkwartet      geniet      een      grote populariteit     in     Nederland.     De     vier vrienden;       Jan       Loosman,       Johan Baarssen,    Klaas    Pasterkamp    en    Bert van    Slooten    weten    ieder    met    hun eigen          unieke          stem          vele mensenharten te raken.

Zingend Getuigen - Kampen

Het    Chr.    Geref.    Kerkkoor    "Zingend Getuigen"      vierde      in      2011      haar 55-jarig   jubileum.   Wat   ooit   begon   als evangelisatiekoor    met    25    leden    is uitgegroeid    tot    een    van    de    grootste koren   van   de   stad   Kampen   (ruim   80 leden).   Het   koor   maakte   onlangs   een grootse   concertreis   naar   Hongarije   & Roemenie.    Daarnaast    is    het    koor    te beluisteren op diverse Cd's.
© Gerwin van der Plaats - 2014