Interkerkelijk Koor “Immanuel”

Harskamp

© Gerwin van der Plaats - 2014

Het interkerkelijk koor "Immanuel" uit Harskamp en omstreken ontstond in het voorjaar van 2007 uit 

het “Christelijk Streekkoor Otterlo”. Enthousiaste zangers en zangeressen zochten elkaar op om 

plannen te maken voor een nieuwe start met als dirigent Gerwin van der Plaats. Na een aantal 

gesprekken en het vinden van een locatie, werd uiteindelijk op maandag 16 februari de eerste 

zangavond belegd. Daarna volgden de repetitie's op donderdagavond. Een (tijdelijk) 

onderkomen werd gevonden in het PMT-gebouw te Harskamp.

Al snel was er een compleet bestuur en kwamen 

er leden bij. Het koor kreeg een naam met een 

diepe betekenis "Immanuel"; God-met-ons. 

Omdat de ruimte in Harskamp niet meer gebruikt 

kon worden, werd een oefenruimte gevonden in 

‘De Hartenberg’, onderdeel van ‘s Heeren Loo in 

Wekerom. Inmiddels studeert het koor iedere 

maandagavond van 19.45 - 21.45 uur in de 

Hervormde Kerk te Harskamp. De leden komen uit 

Harskamp, Otterlo, Ede, en Wekerom. 

Het koor heeft een breed repertoire waarin de lofprijzing van God centraal staat. Op 22 augustus 2007 gaf het koor haar 

eerste ‘acte de presence’ tijdens een concert voor Roemeense gasten in een overvolle Hervormde kerk van Otterlo. Voor het 

koor was dit een enorme bemoediging om verder op weg te gaan naar de toekomst.

Een bijzondere muzikale ontmoeting was het 

concert met Vrouwenkoor “Euterpe” in december 

2008 te Voorthuizen.

Ook de Pinksterdienst in Harskamp was muzikaal 

hoogstaand. Het koor begon in 2007 met 20 

leden, inmiddels is het aantal van 50 koorleden al 

overschreden.

In oktober 2009 heeft “Immanuel” het oratorium 

“De Schepping” van Johan Bredewout in zijn 

geheel mogen uitvoeren. Opnieuw een bijzondere 

gebeurtenis voor het koor.

Dit jaar viert het koor haar tien-jarig jubileum met 

o.a. de presentatie van een twee nieuwe cd. Ook 

voert het koor het engelse passiewerk “Olivet to 

Calvary” van J.H. Maunder uit tijdens een concert 

in de Oude kerk te Ede.

home biografie organist orgelconcerten dirigent nieuws agenda Cd's contact