Interkerkelijk Koor “Immanuel”

Harskamp

© Gerwin van der Plaats - 2014

Het  

interkerkelijk  

koor  

"Immanuel"  

uit  

Harskamp  

en  

omstreken  

ontstond  

in  

het  

voorjaar  

van  

2007  

uit  

het

“Christelijk  

Streekkoor  

Otterlo”.  

Enthousiaste  

zangers  

en  

zangeressen  

zochten  

elkaar  

op  

om  

plannen  

te

maken  

voor  

een  

nieuwe  

start  

met  

als  

dirigent  

Gerwin  

van  

der  

Plaats.  

Na  

een  

aantal  

gesprekken  

en  

het

vinden  

van  

een  

locatie,  

werd  

uiteindelijk  

op  

maandag  

16  

februari  

de  

eerste  

zangavond  

belegd.  

Daarna

volgden              

de              

repetitie's              

op              

donderdagavond.              

Een              

(tijdelijk)

onderkomen werd gevonden in het PMT-gebouw te Harskamp.

Al  

snel  

was  

er  

een  

compleet  

bestuur  

en  

kwamen  

er

leden  

bij.  

Het  

koor  

kreeg  

een  

naam  

met  

een  

diepe

betekenis   

"Immanuel";   

God-met-ons.   

Omdat   

de

ruimte   

in   

Harskamp   

niet   

meer   

gebruikt   

kon

worden,  

werd  

een  

oefenruimte  

gevonden  

in  

‘De

Hartenberg’,   

onderdeel   

van   

‘s   

Heeren   

Loo   

in

Wekerom.   

Inmiddels   

studeert   

het   

koor   

iedere

maandagavond   

van   

19.45   

-   

21.45   

uur   

in   

de

Hervormde  

Kerk  

te  

Harskamp.  

De  

leden  

komen  

uit

Harskamp, Otterlo, Ede, en Wekerom.

Het  

koor  

heeft  

een  

breed  

repertoire  

waarin  

de  

lofprijzing  

van  

God  

centraal  

staat.  

Op  

22  

augustus  

2007  

gaf  

het  

koor  

haar

eerste  

‘acte  

de  

presence’  

tijdens  

een  

concert  

voor  

Roemeense  

gasten  

in  

een  

overvolle  

Hervormde  

kerk  

van  

Otterlo.  

Voor  

het  

koor

was dit een enorme bemoediging om verder op weg te gaan naar de toekomst.

Een  

bijzondere  

muzikale  

ontmoeting  

was  

het  

concert

met  

Vrouwenkoor  

“Euterpe”  

in  

december  

2008  

te

Voorthuizen.

Ook  

de  

Pinksterdienst  

in  

Harskamp  

was  

muzikaal

hoogstaand.  

Het  

koor  

begon  

in  

2007  

met  

20  

leden,

inmiddels    

is    

het    

aantal    

van    

50    

koorleden    

al

overschreden.

In   

oktober   

2009   

heeft   

“Immanuel”   

het   

oratorium

“De  

Schepping”  

van  

Johan  

Bredewout  

in  

zijn  

geheel

mogen     

uitvoeren.     

Opnieuw     

een     

bijzondere

gebeurtenis voor het koor.

Dit  

jaar  

viert  

het  

koor  

haar  

tien-jarig  

jubileum  

met

o.a.  

de  

presentatie  

van  

een  

twee  

nieuwe  

cd.  

Ook

voert   

het   

koor   

het   

engelse   

passiewerk   

“Olivet   

to

Calvary”  

van  

J.H.  

Maunder  

uit  

tijdens  

een  

concert  

in

de Oude kerk te Ede.