Organist

“Ik wil elke noot beleven....”

Al   op   negenjarige   leeftijd   bespeelde   Gerwin   van   der   Plaats   het   orgel   tijdens   de erediensten   van   de   Gereformeerd   vrijgemaakte   kerk   te   Nieuwegein.   Aanvankelijk vonden   deze   diensten   plaats   in   de   Nederlands   Hervormde   Dorpskerk   te   Jutphaas   met haar   Holzgräve-orgel.   Leuke   bijkomstigheid   is   dat   het   daar   aanwezige   orgel   afkomstig was   uit   de   Christelijke   Gereformeerde   kerk   te   Kampen   waar   Gerwin   nu   het   orgel bespeelt.    Later    werden    de    diensten    vanuit    de    Jutphaase    kerk    verplaatst    naar kerkelijk    centrum    "De    Voorhof"    te    Vreeswijk.    In    dit    kerkgebouw    was    geen    echt pijporgel aanwezig. In   1994   begeleidde   Gerwin   met   grote   regelmaat   de   diensten   in   de   Gereformeerde kerk   (vrijgemaakt)   “Opstandingskerk”   te   Utrecht   Noord-west.   Daar   bespeelde   hij   het Van Vulpen-orgel. Tussen   1996   en   1999   bekleedde   Gerwin   geen   organistenfunctie   totdat   hij   in   het laatstgenoemde     jaar     een     aanstelling     kreeg     aan     de     Protestantste     Gemeente “Driestwegkerk”     (PKN)     te     Nunspeet     (tot     heden).     Spoedig     daarna     volgden aanstellingen   in   Zwartebroek   -   Gereformeerde   “Maranatha-kerk”   (1999   -   2006),   't Harde    (1999    -    2006),    Den    Ham    -    Gereformeerde    Kerk    (2006    -    2007)    Kampen    - Christelijke   Gereformeerde   “Eben-Haëzerkerk”   (2005   -   heden)   en   Herv.   Gemeente “de Hoeksteen” te Ijsselmuiden (2013). In   de   “Driestweg-kerk”   te   Nunspeet   is   Gerwin   naast   organist   ook   technisch   beheerder van   het   orgel.   Dit   betekend   dat   hij   zorg   draagt   voor   het   goed   functioneren   van   het orgel.   Daarnaast   is   hij   voorzitter   van   de   werkgroep   orgelconcerten   dat   jaarlijks   een groot aantal concerten organiseert met koren en bekende organisten.
© Gerwin van der Plaats - 2014