Organist

“Ik wil elke noot beleven....”

Al op negenjarige leeftijd bespeelde Gerwin van der Plaats het orgel tijdens de  erediensten van de Gereformeerd vrijgemaakte kerk te Nieuwegein. Aanvankelijk  vonden deze diensten plaats in de Nederlands Hervormde Dorpskerk te Jutphaas met  haar Holzgräve-orgel. Leuke bijkomstigheid is dat het daar aanwezige orgel  afkomstig was uit de Christelijke Gereformeerde kerk te Kampen waar Gerwin nu het  orgel bespeelt. Later werden de diensten vanuit de Jutphaase kerk verplaatst naar  kerkelijk centrum "De Voorhof" te Vreeswijk. In dit kerkgebouw was geen echt  pijporgel aanwezig.   In 1994 begeleidde Gerwin met grote regelmaat de diensten in de Gereformeerde  kerk (vrijgemaakt) “Opstandingskerk” te Utrecht Noord-west. Daar bespeelde hij het  Van Vulpen-orgel.   Tussen 1996 en 1999 bekleedde Gerwin geen organistenfunctie totdat hij in het  laatstgenoemde jaar een aanstelling kreeg aan de Protestantste Gemeente  “Driestwegkerk” (PKN) te Nunspeet (tot heden). Spoedig daarna volgden  aanstellingen in Zwartebroek - Gereformeerde “Maranatha-kerk” (1999 - 2006), 't  Harde (1999 - 2006), Den Ham - Gereformeerde Kerk (2006 - 2007) Kampen -  Christelijke Gereformeerde “Eben-Haëzerkerk” (2005 - heden) en Herv. Gemeente  “de Hoeksteen” te Ijsselmuiden (2013). In de “Driestweg-kerk” te Nunspeet is Gerwin naast organist ook technisch  beheerder van het orgel. Dit betekend dat hij zorg draagt voor het goed  functioneren van het orgel. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep  orgelconcerten dat jaarlijks een groot aantal concerten organiseert met koren en  bekende organisten.
© Gerwin van der Plaats - 2014
home biografie organist orgelconcerten dirigent nieuws agenda Cd's contact organist