Urker Mannenkwartet

Urk

© Gerwin van der Plaats - 2014

In   

december   

van   

het   

jaar   

2010   

vonden   

een   

3-tal

uitvoeringen  

plaats  

in  

Staphorst,  

Harskamp  

en  

Nunspeet.

Deze  

laatste  

uitvoering  

baarde  

zoveel  

opzien  

dat  

de  

basis

voor het jonge kwartet was gelegd.

Naast    Gerwin    van    der    Plaats    is    Marco    den    Toom verbonden als 2e dirigent.

De  

leden  

van  

het  

kwartet  

hebben  

veel  

ervaring  

opgedaan

als   

solisten   

bij   

onder   

andere   

het   

Urker   

Mannenkoor

“Hallelujah”    

en    

het    

Urker    

visserskoor    

“Crescendo”.

Daarnaast  

volgden  

zij  

zangles  

bij  

Marjo  

van  

Someren  

te

Kampen.  

Inmiddels  

werden  

talloze  

concerten  

gegeven  

en

werkte  

het  

kwartet  

mee  

aan  

diverse  

Cd-opnamen.  

Het

primaire  

doel  

van  

het  

kwartet  

is  

het  

zingen  

tot  

eer  

van

God

Zie voor meer informatie:

 

www.urkermannenkwartet.nl

In  

oktober  

van  

2010  

werd  

het  

Urker  

Mannenkwartet  

opgericht.  

Vier  

enthousiaste  

Urker  

vrienden;  

Jan

Loosman  

-  

1e  

tenor,  

Johan  

Baarssen  

-  

2e  

tenor,  

Klaas  

Pasterkamp  

-  

bariton  

en  

Bert  

van  

Slooten  

-

bas  

begonnen  

onder  

leiding  

van  

dirigent  

Roelof  

Elzinga  

als  

groepje  

voor  

een  

cd-opname  

van  

Alice

Baarssen.  

Het  

klikte  

zo  

goed  

dat  

zij  

de  

handen  

ineen  

sloegen  

en  

Gerwin  

van  

der  

Plaats  

uit  

Kampen

benaderde   

als   

dirigent   

en   

begeleider.   

Dit   

bleek   

een   

schot   

in   

de   

roos.   

Niet   

alleen   

door   

zijn

enthousiaste  

manier  

van  

repeteren  

maar  

vooral  

door  

zijn  

humor  

en  

muzikaliteit  

wordt  

elk  

optreden

een waar feest!