voor de pers

persfoto’s en cv’s

© Gerwin van der Plaats - 2014
cv uitgebreide versie cv verkorte versie cv - Chr. Kamper Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” cv - Urker Mannenkwartet cv - Kamper Kleinkoor “Musica Religiosa” cv - Chr. Geref. Kerkkoor “Zingend Getuigen” Kampen cv - Interkerkelijk koor “Immanuël” Harskamp